Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/android/public_html/elfuego.com.pl/modules/database/classes/kohana/database/mysql.php on line 59

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/android/public_html/elfuego.com.pl/modules/database/classes/kohana/database.php on line 525
Czym jest należność ? / Elfuego
Czym jest należność ?

W świecie biznesu istnieje wiele pojęć, które pozwalają określić, uregulować pewne działania, by w przypadku roszczeń prawnych jednej ze stron łatwo przedstawić racje każdej z nich. W tym artykule zostanie przedstawione dokładnie pojęcie należności. To jedno z kluczowych pojęć w przypadku rozliczania się zarówno pomiędzy firmami, jak i też osobami fizycznymi.

Czym jest należność?

Poprzez pojęcie należności rozumiemy uprawnienie jednostki do zyskania świadczenia pieniężnego od drugiej osoby fizycznej lub prawnej, czyli tzw. dłużnika. Należność może być otrzymywana na przykład za świadczenie danych usług lub też dostawę poszczególnych wyrobów, itd. W przypadku, gdy mówimy o podmiotach gospodarczych, na ogół występuje jedynie należność w postaci pieniężnej. Są to różnego rodzaju przychody, które są aktywami danego podmiotu gospodarczego. Należność wówczas powstaje dlatego, iż właściciel działalności gospodarczej sprzedając swe wyroby, bądź usługi zyskuje za nie określone wcześniej profity. Istotnym jest również w przypadku należności określenie terminu, w jakim świadczenie pieniężne powinno zostać przesłane we wcześniej ustalonej formie. Jak powszechnie wiadomo w obecnym czasie może to być zarówno przelew bankowy, zapłata kartą płatniczą lub też gotówką.

W przypadku należności należy równie pamiętać o różnych kryteriach, według których mogą zostać one podzielone. Wymienić tutaj możemy przede wszystkim:

  • Obszar rozliczeń – są to wszelkiego rodzaju należności krajowe, jak i też zagraniczne. Obszar ten dotyczy także terminu płatności, który jak powszechnie wiadomo jest najczęściej ustalany przed przekazaniem danych dóbr, czy też wykonaniem usługi. W przypadku terminu płatności mówimy także o pojęciach takich jak należności krótkoterminowe i należności długoterminowe.
  • Stopień wymagalności – to kryterium określa zarówno należności prawidłowe, jak i przeterminowane. W pierwszym przypadku mówimy o terminowej spłacie należności, natomiast w drugim przypadku jest mowa o spłacie przedawnionej. Oba przypadki z pewnością znane są z życia codziennego. Niejednokrotnie zdarza się tak, że w danym czasie nie mamy możliwości spłacenia należności, toteż niekiedy są one spłacane po terminie. Jednakże tego typu rozwiązanie wiąże się z różnego typu konsekwencjami, jak na przykład odsetki ustawowe.
  • Tytuł powstania – mowa tutaj o należności powstałej z różnych tytułów, na przykład usług, robót, dostaw, kar umownych, odsetek karnych, zaliczek, itp. Osoba dłużnika – należność może być egzekwowana od różnych podmiotów, zarówno od odbiorców danych usług, produktów, jak i też od pracowników, czy też mowa tutaj również o należnościach budżetowych, itd.
  • Stopień realności – w przypadku należności można także określić stopień realności, który może być pewny, wątpliwy, sporny lub też nieściągalny.

Jak wyżej zostało opisane należności mogą mieć różny charakter, to prowadzi do tego, iż zostały opracowane specjalne procedury, według których należy postępować w przypadku egzekwowania należności. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w tym temacie, koniecznie przeczytaj kolejne artykuły na naszym portalu.

Firmy działając na rynku muszą zarówno wykonywać dane usługi, jak i też oczekiwać zapłaty za nie. Wiele firm jest ze sobą powiązanych, dlatego też, by wykonać jedną usługę, bądź też dany produkt, często placówka zawrzeć musi kontrakt z innymi podwykonawcami. Tego typu postępowanie wymaga regularnego otrzymywania pieniędzy. W tym artykule przedstawimy każdemu przedsiębiorcy, a także i osobie prywatnej, czym tak naprawdę jest należność. Niby każdy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jednak warto dokładnie wiedzieć, jak brzmi definicja tego słowa.

Należność jest to uprawnienie jednostki, które upoważnia je do pozyskania danego świadczenia pieniężnego, którego właścicielem może być osoba fizyczna lub prawna. Osoba ta jest wtedy określana mianem dłużnika. Należność może być na przykład za wykonanie danego wyrobu, przeprowadzenie usługi, bądź też sprzedaż domu, czy mieszkania. W przypadku należności warto wspomnieć o tym, iż występują różnego rodzaju kryteria, które je dokładnie określają. Jeżeli mówimy o rachunkowości podmiotów gospodarczych, to w tym przypadku należności rozpatrywane są jedynie w postaci pieniężnej i oznaczają przychody, które są przewidywane za wykonanie danych usług.

Należności dzielimy według kilku kryteriów. Jednym z pierwszych, o którym należy wspomnieć jest obszar rozliczeń. Poprzez obszar rozliczeń możemy rozumieć należności krajowe, bądź zagraniczne. Obszar rozliczeń powinien także warunkować termin płatności. Jeżeli mówimy natomiast o terminie, to w grę wchodzą należności długoterminowe i krótkoterminowe, ale te pojęcia już mówią same za siebie.

Kolejnym kryterium jest stopień wymagalności. Jak powszechnie wiadomo, należności muszą być wpłacane z danym terminie. I tu spotykamy się z kolejnym pojęciem, jakim są należności prawidłowe, czyli te, które są wpłacane w terminie wcześniej określonym, oraz należności przeterminowane, czyli te, które zostały przedawnione.

Kryterium, według którego możemy rozróżniać należności jest tytuł powstania. Jak już wcześniej zostało wspomniane w tym artykule, należności mogą powstać z różnych tytułów, na przykład usług, dostaw, kar umownych, karnych odsetek, itd. Możliwości jest naprawdę wiele i z pewnością każdy przedsiębiorca może wymienić inne, z których zyskuje należności.

Innym kryterium należności jest osoba dłużnika. Na wstępie do tego artykułu wspomnieliśmy, iż należność może być od osoby fizycznej i prawnej. To wiąże się z tym, iż możemy zyskać należności od klientów, czyli odbiorców produktów i usług, pracowników, a także wiele innych takich jak na przykład należności budżetowe, należności inwestycyjne.

Ostatnim kryterium, o którym należy pamiętać, które również jest nierozerwalną częścią określania należności, to ich stopień realności. Stopień realności określa daną należność, jako nieściągalną, sporną, wątpliwą lub też pewną.

Reklama

Uwaga !!! Treści oraz ilustracje prezentowane na tej stronie podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i udostępniania publicznie bez zgody właściciela portalu Elfuego

Elfuego / Ogłoszenia i informacje dla firm © Copyright 2010