Dźwignia finansowa – czym jest?

To mechanizm pozwalający inwestorowi na odnoszenie zysków, przy wykorzystaniu jedynie części niezbędnych środków finansowych, poprzez zaciągnięcie pożyczki. Dźwignia finansowa jest stosowana podczas inwestycji w akcje (opcje walutowe, kontrakty terminowe) oraz waluty. Mechanizm ten umożliwia osiąganie znacznych zysków w bardzo krótkim czasie.

Dźwignia finansowa

Gdzie stosujemy dźwignię finansową?

Dźwignię finansową stosuje się podczas inwestycji, które do wysokiego zysku wymagają znacznego kapitału. Przykładowo, posiadając 1000 zł na inwestycję, której spodziewany zysk wyniesie 50%, można zyskać jedynie 500 zł. Pożyczając od banku kolejne 100 tys., można zyskać 50 tys. 500 zł. Ważnym elementem dźwigni finansowej jest fakt, że wysokość straty poniesionej przy inwestowaniu pożyczonej sumy może być równa co najwyżej naszemu własnemu kapitałowi. Nie możemy zatem stracić więcej, niż przykładowe 1000 zł wkładu własnego, gdyż powyżej tej kwoty system automatycznie zamyka transakcję.

Reklama

Uwaga !!! Treści oraz ilustracje prezentowane na tej stronie podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i udostępniania publicznie bez zgody właściciela portalu Elfuego

Elfuego / Ogłoszenia i informacje dla firm © Copyright 2010